Sản xuất bình áp lực theo yêu cầu

Công ty chúng tôi nhận sản xuất bình áp lực theo bản vẽ của khách hàng, tuỳ vào mục đích, nhu cầu của khách hàng.

Sau khi giao bản vẽ, chúng tôi sẽ tính toán tiền sản phẩm rồi báo với khách hàng.

Liên hệ làm bình áp lực tại đây.