Phin Lượt - 20A

Còn hàng

Giá: 0₫

Tổng quan

Phin lượt có nhiệm vụ loại trừ các cặn bẩn, các tạp chất ra khỏi vòng tuần hoàn môi chất lạnh.

Đường kính ống: 20mm